Cennik

Wysokość opłaty za dokonanie czynności notarialnej zależna jest od wartości przedmiotu umowy (na przykład wartości nieruchomości, której dotyczy akt notarialny). Przykładowo dla aktu notarialnego, w którym wartość przedmiotu wynosi 3000 zł, taksa notarialna to tylko 100 zł.

Maksymalne opłaty za dokonanie czynności notarialnych są szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564). To samo rozporządzenie określa wysokość stawek dla tych czynności, w których wartość przedmiotu umowy nie ma znaczenia. Są to między innymi:

  • Umowa majątkowa małżeńska – 400 zł.
  • Testament – 50 zł, chyba że zawiera on zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – wówczas obowiązuje cena 150 zł.
  • Odwołanie testamentu – 30 zł.
  • Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.
  • Zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł.
  • Pełnomocnictwo – 30 zł. (do dokonania jednej czynności) lub 100 zł (do dokonywania więcej niż jednej czynności).
  • Protokół ze zgromadzenia wspólników spółki z o. o. – 750 zł.
  • Protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł.
  • Protokół przyjęcia dokumentów na przechowanie – 50 zł. plus 20 zł. za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania dla jednego dokumentu.

Wyznajemy zasadę, że nie jest Ci potrzebny tani notariusz, tylko taki, który sumiennie zadba o Twoje bezpieczeństwo przy czynnościach, które nad powierzysz.

Żeby poznać dokładny koszt danej czynności notarialnej – skontaktuj się z naszą kancelarią znajdującą się w Łodzi

.